ตัวอย่างเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ-หญิง-แตงกวา

 

ตัวอย่างเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ-หญิง (แตงกวา)