ตัวอย่างเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ หญิง (น้ำทิพย์)

 

ตัวอย่างเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ หญิง (น้ำทิพย์)

ตัวอย่างเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ-หญิง-แตงกวา

 

ตัวอย่างเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ-หญิง (แตงกวา)

ตัวอย่างเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ หญิง (แพท)

ตัวอย่างเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ หญิง (แพท)