ขั้นตอนการทำงานของ Voicehub

ขั้นตอนการทำงาน

เลือกเสียงที่คุณต้องการจากเวปไซต์ของเรา
แจ้งรายละเอียดเสียงที่คุณต้องการผ่านช่องทางต่างๆของเรา ที่คุณสะดวก พร้อมส่ง Script และความต้องการพิเศษของคุณมาหาเรา
– เราจะประเมินราคา และแจ้งระยะเวลาด าเนินการกลับไป
– เมื่อคุณตกลงว่าจ้าง คุณโอนมัดจำล่วงหน้า 50% มาที่เรา
– เราจะทำการบันทึกเสียงตามความต้องการของคุณ
– เราจัดส่งไฟล์เสียงให้คุณทางอีเมล์
– คุณโอนค่าจ้างส่วนที่เหลืออีก 50 % มาให้เราภายใน 3 วัน